Info +48511790061

FAQ

 • Jakie maksymalne rozmiary może mieć paczka?

  Maksymalny obwód to 3m a waga 30 kg.
  Obwód się wylicza następującym wzorem 2xa+2xb+1xc
  A-wysokość B-szerokość C-głębokość

 • Jak długo trwa doręczenie paczki do klienta końcowego. ?

  Max 3 robocze dni do klienta końcowego od momentu przesłania do depo.

 • Jaką maksymalną ilość paczek mogę wysłać w Multi Paczce?

  Dowolną pod warunkiem że jej wielkość i waga nie przekracza dozwolonych parametrów.

 • Jak często są odbierane paczki z depo w Polsce?

  Codziennie oprócz weekendu i Świąt.

 • Kto odpowiada za zawartość paczki?

  Za zawartość paczki ponosi odpowiedzialność nadawca.

 • Jak prawidłowo adresować paczki?

  Etykieta musi zwierać wszystkie potrzebne dane adresowe w czytelnym formacie.

 • Jak prawidłowo oznaczać paczki detaliczne w Multi Paczce?

  Każda paczka detaliczna musi zwierać etykietę z adresem i danymi klienta końcowego.

 • Jakie dane i w jakim formacie musimy otrzymać od partnerów po przesłaniu Multi Paczki?

  Dane adresatów w formacie XML.

 • Czy mogę śledzić Paczki Detaliczne?

  Tak przez track and trace.

 • Z jakim kurierem współpracujemy na Słowacji?

  Firma GLS

 • Kiedy CBL odpowiada za paczkę?

  Tylko i wyłącznie podczas jej przewozu z depa w Polsce na Słowację.

 • Jak reklamować uszkodzoną paczkę?

  Klient końcowy jest powinny reklamować paczkę w trakcie jej odbioru jeżeli stwierdzono uszkodzenie opakowania lub towaru. Podstawą reklamacji jest protokuł spisany i odebrany przez kuriera GLS którz dostarczył przesyłkę. CBL udzieli wszelkiej pomocy w celu rozwiązania jakichkolwiek sporów.

 • Gdzie kierować reklamacje?

  Reklamację nalęży kierować na adres e-mail znajdujący się na stronie GLS Slovakia.

 • Jak często fakturujemy naszych klientów?

  Nasi klienci dostają fakturę zbiorczą każdy tydzień. W przypadku dłuższej współpracy może to ulec zmianie.

 • W jakiej walucie rozliczamy się z naszymi partnerami?

  W polskich złotych lub Euro

 • Jaka jest doba spłatności faktury?

  Maksymalnie dwa tygodnie od daty wystawienia.

 • Czy oprócz opłaty za przesyłki ponoszę inne koszty wynikające ze współpracy z CBL?

  CBL fakturuje swoich partnerów tylko za koszty przesyłki lub magazynowania paczki.

 • Co się dzieje z paczkami które nie zostaną odberane przez klienta końcowego?

  Paczki po powrocie do naszego depa na Słowacji zostaną przesłane spowroten do nadawcy w Polsce na jego koszt.

 • Na jak długo zawieramy umowy ze swoimi klientami?

  Na czas nieokreślony.

 • Czy nasi partnerzy muszą się rejestrować na stronie CBL?

  Nie muszą ich konto będzie wztworzone automatycznie po podpisaniu umowy o współpracę.

 • Jaką inną pomoc CBL oferuje?

  Inne usługi są możliwe za dodatkową opłatą.

 • Jak CBL może mi pomóc w zwiększeniu sprzedaży?

  Planujemy dalsze poszerzanie naszych usług rownież w tym kierunku.

 • Co mi umożliwia rejestracja na stronie CBL?

  Wgląd do swoich faktur zmianę danych adresowych, track and trace itp.

 • Jak mogę się kontaktować z CBL?

  Na stronie jest zmieszczony kontakt telefoniczny oraz email.

 • W jakim języku mogę się kontaktować z CBL?

  Pracownicy CBL posługują się biegle językiem: polskim (native speaker), angielskim, czeskim lub słowackim (native speaker)

 • W jakich krajach CBL oferuje swoje usługi?

  W chwili obecnej Słowacja.